Arama

OOSİT BİRİKTİRME

OOSİT BİRİKTİRME

OOSİT BİRİKTİRME

Yumurta rezervi düşük olgularda yapılan tüp bebek uygulamalarında iki olumsuz sonuçla karşılaşma olasılığımız çok yüksektir;

  1. Tedavi seyrinde rastlanan iptaller
  2. Gebelik olasılığının düşük olması

Bu hastalarda yumurta sayısının azlığıyla birlikte, tedaviye cevap veren yumurtaların boyutlarının birbirinden çok farklılıklar göstermesi (asenkron follikül gelişimi) elde edilen olgun yumurta sayısının iyice azalmasına yol açmaktadır.

Bu grup hastalar için pek çok tedavi alternatifi önerilmekle beraber istenilen sonuca ulaşılamamıştır.

Tedavide olası bir alternatif, birden fazla siklüsten elde edilen olgun oositlerin biriktirilerek, aynı zamanda işleme sokulmasıdır. Bu alanda yapılan karşılaştırmalı çalışmalarda, oosit biriktirilen grupta transfer edilen embriyo sayısı diğer gruba göre yüksek olmuş ve gebelik oranlarında da belirgin artış saptanmıştır.

Elde edilen bu sonuçlar, tedavinin bu grup hastalarda başarılı bir alternatif olduğunu göstermektedir.