IMSI

IMSI (İNTRASİTOPLASMİK MORFOLOJİK OLARAK SEÇİLMİŞ SPERM ENJEKSİYONU)

Tüp bebek tedavisinde kullanılan bir laboratuvar tekniğidir. Bu teknikte spermler yumurta içine enjekte edilmeden önce, özel bir mikroskopla, yaklaşık 6000 kez büyütülür (klasik işlemde spermler 400 kez büyütülmektedir). Büyütülen spermlerde özellikle spermin içyapısına ait anormallikler görülmekte ve sperm seçimi buna göre yapılmaktadır. Böylece embriyonun rahime tutunma şansı artmakta, düşük yapma olasılığı azalmaktadır.

Bu teknik özellikle tekrarlayan başarısızlığı olan ya da döllenme problemi olan çiftler için umut vericidir. Kliniğimizde bu yöntem uygun vakalarda başarıyla kullanılmaktadır