Arama

EMBRİYO TRANSFERİ

EMBRİYO TRANSFERİ

EMBRİYO TRANSFERİ

Tedavinin son aşaması olan embriyo transferi pek çok anne adayı için stresli ve endişeli bir süreçtir. Transferde temel prensip, embriyoların rahim içinde en uygun yere ve en az travma ile yerleştirilmesidir. Eskiden gebelik olasılığını artırmak için çok sayıda embriyo transfer edilirken günümüzde, günümüzde koşulların iyileştirilmesi ve kaliteli embriyo geliştirilmesi sayesinde en fazla 2 embriyo transferi yapılmaktadır. Böylece gebelik plasılığı artarken, çoğul gebelik olasılığı da azalmış olur.

Eğer transfer edilenler dışında kaliteli embriyo kalmışsa, bunların dondurulması önerilmektedir. Çünkü uyguladığımız teknikle embriyolar dondurma ve çözme işleminden etkilenmemekte ve gebelik olasılığı taze transferle aynı olmaktadır.

Transfer işlemi dolu mesane ile ve ultrasonografi eşliğinde yapılmaktadır. Ayrıca ağrısız bir işlem olup anestezi gerektirmez.
Transfer işleminden sonra yarım saat dinlenme yeterlidir. İlk 24 saat ağır fiziksel aktiviteden kaçınmak gerekir. İlk 24 saat sonrasında anne adayı günlük aktivitesine dönebilir, yolculuk yapabilir.