Arama

ANDROLOJİ LABORATUVARI

ANDROLOJİ LABORATUVARI

Androloji Labaratuvarı

Sperm testi çocuk sahibi olmak isteyen çiftler için en önemli testlerden biridir. Sperm testi 3-5 günlük cinsel perhiz sonrasında yapılır. Sperm sayısı, hareketliliği ve sperm morfolojisi değerlendirilir. Eğer sperm analizi uzun bir perhiz süresinden sonra verilirse, sayı artabilir ama canlılık ve hareket azalır. Kısa bir perhizden sonra sperm verilirse de sayı azalırken canlılık ve hareket artar. Tek bir sperm örneğiyle yapılan değerlendirme yanıltıcı olabilir. Bu yüzden uygun koşullarda bir ay ara vererek sperm testinin tekrarlanması doğru olur.

Sperm analizi sonucunda görülebilecek tanımlamalar:

Normospermi Sperm sayısının, hareketliliğinin ve şeklinin normal olması
Oligospermi Sperm sayısının normal değerlerden düşük olması
Astenospermi Sperm hareketliliğinin normal değerlerden düşük olması.

Teratospermi

Normal şekilli sperm oranının normal değerlerden düşük olması
Oligo-astenospermi Sperm sayı ve hareketliliğinin normal değerlerden daha düşük olması
Asteno-teratospermi
Sperm hareketliliği ve şeklinin normal değerlerden düşük olması
Oligo-asteno-teratospermi Sperm sayı, hareketlilik ve şeklinin normal değerlerden düşük olması
Şiddetli oligo-asteno-teratospermi Sperm sayısının 5 milyon/ml dan küçük olması aynı zamanda sperm hareketliliğinin düşük ve şeklinin anormal olması
Azospermi  

Virtual Azospermi (Kriptozoospermi)

Kişiye ait bazı örneklerde çok az sayıda (<100bin/ml) sperm saptanırken, bazı örneklerde ise hiç sperm görülmemesi
Total immotil sperm Semendeki tüm spermlerin hareketsiz olması 

 

Sperm analizinde, spermin dölleme kaabiliyeti konusunda bizi en çok aydınlatan parametreler spermin hareketi ve morfolojisidir. Morfoloji değerlendirilirken en az 100 sperm incelenir. Normal morfolojiye sahip spermlerin en az %4 olması gerekir. Morfolojiyi değerlendirmek için iki yöntem vardır. Ama daha ayrıntılı bilgi veren Kruger stric kriterleridir. Bu kriterlere göre spermin baş, boyun ve kuyruk bölgesindeki anomaliler değerlendirilir. Özellikle anormal sperm yüzdesi çoksa bu anomamlilerin dağılımı da önem taşımaktadır.

Özellikle şiddetli sperm morfolojik defektlerinde, döllenme oranını yükseltmek ve kaliteli embriyo gelişimini sağlamak için spermler özel bir yöntem kullanılarak değerlendirilir. Kısaca MSOME adı verilen bu yöntemde hareketli spermler 6000-8000 kez büyütülerek incelenirler (motil sperm organel morfoloji değerlendirilmesi). Ayrıca tekrarlayan IVF başarısızlığı olan olgularda ve sebebi bilinmeyen infertilitede bu teknikle sperm incelemesi yapılmaktadır.

Normal sperm değerlendirilmesinde spermler özel boyalarla sabitlenip boyanarak incelenir. MSOME yönteminde ise hareketli spermler seçilerek özel bir mikroskopta değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonucuna göre kalite açısından 4 e kadar sınıflandırılmaktadır.