BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

KURS VE WORKSHOPLAR

 • Obstetrik Ultrasonografi ve Prenatal Tanı Kursu
 • 11-14 Gebelik Haftası Ultrasonografi Kursu
 • Advanced Course on Perinatal Ultrasound
 • Colposcopy Workshop

 

Yayınlar:

 • Erken Membran Rüptüründe maternal serum çinko ve bakır düzeyleri, A.Gürbüz, A. Karateke, S. Esenkaya, C. Fıçıcıoğlu, C. Özarpacı, Betül Kalay (Görgen). Haydarpaşa Hastanesi Tıp Dergisi, 1994: 34, 138 – 141
 • Fetal solunum hareket ve Nonstress Test. Preterm prematür Membran Rüptüründe koryamnyonitis ve perinatal enfeksiyon riskini saptamada zayıf belirtiler, Betül Kalay (Görgen), C. Fıçıcıoğlu. PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 1994:16 (2), 141 – 148
 • Tekrarlayan Gebelik Kayıplarının Otoimmün Boyutu, C. Fıçıcıoğlu, Betül Kalay (Görgen). PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 1994: 16 (3), 279 – 287
 • Abortus İmminens Olgularında Maternal serum CA 125 ölçümünün prognostik değeri, A. Karateke, Betül Kalay (Görgen), Ö. Oral. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, 1993; 3 (4)
 • (2010) Müstecep Kavrut, Betül Görgen, Hale Karagözoğlu, Aynur Erşahin, Sevil Ünal, Semra Kahraman. Endometrial İnjüry ART sonuçlarını etkiliyor mu? Tekrarlayan İmplantasyon Başarısızlığı Nedeniyle Siklus Öncesi Endometrial İnjury Yapılan Olgularımızın Karşılaştırmalı Sonuçları. 4. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi(TSRM). Antalya, 7 – 10 Ekim
 • (2012) A. Erşahin, S. Kahraman, M. Kavrut, B. Görgen, M. Acet, F. Aybar. The role of early B-hCG level and its increase ratio in the prediction of  LBR in ART. (ESHRE) July 1-4, Istanbul, Turkey
 • (2013)A.Erşahin,B.Görgen,S.Kahraman. Letrozole in poor responders :A comparative study wih previous cycles. ASRM Boston, October 12-17